Vissza

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A Bertford Traduct Bt. - Vinolingua Webshop, valamint a www.vinolingua.hu weboldal és webshop vásárlói között az alábbi feltételekkel jön létre szerződés:

  • A szolgáltatás nyújtója: Bertford Traduct Betéti Társaság (rövid nevén Bertford Traduct Bt.)
  • Székhely és levelezési cím: 1039 Budapest, Mátyás király út 81/c
  • Telephely (a megrendelt termékek átvételi helye): 1031 Budapest, Nánási út 65.
  • elektronikus levelezési cím: office@vinolingua.hu; newsletter@vinolingua.hu
  • Adószám: 24286295-1-41
  • Cégjegyzékszám: 01-06-786291

A Bertford Traduct Bt. tevékenységi körébe tartozik az alkoholtartalmú italok (borok) értékesítése, kiadványok értékesítése, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Az értékesített termékek és szolgáltatások megrendelése történhet közvetlenül a rendezvényeken, e-mail útján vagy a webshopban leadott rendelés formájában. Utóbbi két eset távollévők között kötött szerződésnek minősül.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján internetes vásárlás esetén úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől a fogyasztó egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. A fogyasztó a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak. A fogyasztó elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozatával, valamint a rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Az elállási jogról részletes tájékoztatás a www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalon található.

Jelen dokumentum az alábbiakban pdf formátumban is letölthető.

 ltalanos_szerzodesi_feltetelek_Vinolingua.pdf 2016. Július 25.